Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prijímateľ: Stredná odborná škola dopravná Názov projektu: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt Konkrétny cieľ: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Hlavným cieľom projektu s názvom „Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej“ je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy zvýšením kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce podporou kľúčových gramotností (čitateľská gramotnosť, matematická gramotnosť, prírodovedná gramotnosť, finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia, jazykové zručnosti a IKT zručnosti – spoločne ďalej ako „kľúčové gramotnosti“). „Tento projekt je podporený z ESF“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Exkurzie