Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
   Stredná odborná škola v Martine - Priekope /donedávna Združená stredná škola dopravná/ uskutočnila pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska program finančného vzdelávania – Poznaj svoje peniaze. Projekt v SOŠ realizovala Ing. Alena Haštová ako 1. vzdelávací komunitný program zameraný na finančné vzdelávanie priamo v komunitách. Za účasti 20 pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy  v príjemnej atmosfére neformálneho vzdelávania sa prítomní venovali témam- ako komunikovať s bankou, ako využívať moderné platobné nástroje, čo je dôležité vedieť o výbere poistenia, ako správne investovať a hospodáriť s peniazmi, ako si poradiť s rodinným rozpočtom a veľmi dôležitá bola téma Euro a otázky spojené s jeho zavedením.
Celá akcia vyvrcholila v septembri 2008, kde jej účastníci navrhli pokračovanie aspoň raz mesačne  a rozšírenie pôsobnosti vzdelávania aj pre rodičov a žiakov ako pomoc sociálne slabším vrstvám.     Realizácia projektu poskytla lepšiu orientáciu vo svete financií, ale zároveň pomohla zlepšiť výučbu výpočtovej techniky vytvorením siete ďalšej odbornej učebne a zakúpením multifunkčného zariadenia pre potreby žiakov a pedagógov. Mgr. Anna Mrázová SOŠ Martin - Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Poznaj svoje peniaze