Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
10.ročník Enersol.SK 2019/2020
Enersol 2022
9.ročník Enersol.SK 2018/2019
6.ročník Enersol.SK 2015/2016
7.ročník Enersol.SK 2016/2017
8.ročník Enersol.SK 2017/2018
Prihláška Prihláška
Prihláška do Enersol 2022