Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Erasmus+ DiT4LL
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Naša škola sa zapojila do pilotného testovania študijných materiálov vytvorených v rámci projektu DiTT4LL. V triedach: I.A, I.AB, I.NDE, II. AB, II.AOC, III.A, III.AO, III.BCM a IV.BCO sme počas mesiacov február a marec 2023 testovali prácu s výukovými textami a pracovnými listami, výstupom niektorých materiálov bol aj test. Venovali sme sa témam: Zelená energia, Inteligentná energia a inteligentné siete, Autentifikácia, heslá a digitálne podpisovanie, Virtualizácia v praxi. Žiaci získali zaujímavé poznatky, rozšírili si svoje vedomosti z odborných predmetov a informatiky. Aj pre nás učiteľov sú tieto materiály vítanou pomôckou pri vyučovaní. Zúčastnení učitelia boli: Ing. Abrosimovová, Ing. Bednárová, Ing. Denko, Ing. Kovalčíková a Ing. Lengyelová. Nadviazali sme tým ne predchádzajúce projekty Techpedia a Movet, výstupy ktorých sú tiež pre nás dostupné, aj keď materiály z týchto projektov boli o niečo náročnejšie na pochopenie pre našich študentov. Práca s materiálmi z projektu DiT4LL bola jednoduchšia a zrozumiteľnejšia pre žiakov SOŠ, čo nás veľmi potešilo. Radi sa zapojíme do ďalšieho chystaného projektu.