Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Táto škola je zapojená do projektu SMAPUDE_LIFE – LIFE12 INF/SK/000165 Projekt realizuje s príspevkom finančného nástroja Európskej únie LIFE
STRATEGICKÉ RIADENIE A PLÁNOVANIE VYUŽÍVANIA DOMÁCEJ ENERGIE LIFE+      www.ec.europa.eu/environment/life SMAPUDE_LIFE                                                                                                 LIFE12 INF/SK/000165 BIOMASA, združenie právnických osôb    023 34 Kysucký Lieskovec č. 743,
01. 09. 2013 – 31. 08. 2016 Zvýšenie povedomia na Slovensku o využívaní biomasy a solárnej energie ako domácich obnoviteľných zdrojov energie na zabezpečenie tepelnej pohody budov a ohrev vody Experti z odborných organizácií, starostovia a verejná správa, ŠTUDENTI stredných a vysokých škôl, široká verejnosť
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE SMAPUDE_LIFE Názov projektu: Program: Akronym projektu:                                                                                             Číslo projektu: Organizátor: Doba realizácie: Hlavný cieľ projektu: Cieľové skupiny: Plánované podujatia a aktivity pre študentov stredných škôl -  Interaktívné súťaže -  Fotografické súťaže -  Exkurzie -  Prednášky -  Vydanie a distribuovanie príručky o obnoviteľných zdrojoch energie Uvedené podujatia a aktivity sú zamerané na sprístupnenie a sprostredkovanie poznatkov o využívaní obnoviteľných zdrojov energie, najmä biomasy a solárnej energie, a to v náučno-populárnej forme.