Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prenájmy
Ubytovanie žiaka v školskom internáte -  Blok B mesačná cena / 1 žiak -  Blok A mesačná cena / 1 žiak Ubytovanie - starý internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Ubytovanie - nový internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac
Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 043/4281 486 kl. 39
34,00€ 30,00€ 9,50€ 110,00€ 10,50€ 115,00€
Cenník tovarov a služieb platný od 1.2.2022 Ceny sú stanovené v zmysle Smernice č.1/2020 riaditeľky Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa zo dňa 30.6.2020
                                  Stravné lístky pre žiakov -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava Stravné lístky zamestanci, dôchodcovia - bývalí zamestnanci -  obed -  večera Stravné lístky pre cudzích stravníkov - závodné stravovanie -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava
1,38€ 1,56€ 1,44€ 4,38€ 1,80€ 1,62€ 4,62€ 4,89€ 4,48€ 13,99€
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa