Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prenájmy
Ubytovanie žiaka v školskom internáte -  Blok B mesačná cena / 1 žiak -  Blok A mesačná cena / 1 žiak Ubytovanie blok A - starý internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Ubytovanie blok B - nový internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Prenájmy nebytových priestorov SOŠD Martin - Priekopa -  telocvičňa -  veľká zasadačka - AULA -  malá zasadačka -  učebne školy -  jedáleň
Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 043/4281 486 kl. 39
44,00€ 44,00€ 11,00 € 180,00 € 12,00 € 195,00 € 9,00 € / 1. hod 11,00 € / 1. hod 6,00 € / 1. hod 6,00 € / 1. hod 7,50 € / 1. hod
Cenník tovarov a služieb Ceny sú stanovené v zmysle Príkazu č.2/2023 riaditeľky Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa v súlade s VZN ŽSK č.71/2023 s účinnosťou od 1.3.2023
                                  Stravovanie žiakov -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava Stravovanie žiakov v duálnom vzdelávaní -  úhrada žiaka -  úhrada zamestnávateľa -  spolu Stravné lístky zamestanci, dôchodcovia - bývalí zamestnanci -  obed -  večera Stravné lístky pre cudzích stravníkov - závodné stravovanie -  raňajky -  obed -  večera
1,85 € 2,40 € 2,20 € 6,45 € 2,40 € 3,75 € 6,15 € 2,37 € 2,26 € 5,20 € 6,15 € 5,91 €
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa