Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prenájmy
Ubytovanie žiaka v školskom internáte -  Blok B mesačná cena / 1 žiak -  Blok A mesačná cena / 1 žiak Ubytovanie - starý internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac Ubytovanie - nový internát - Podnikateľská činnosť -  cena za ubytovanie na 1 noc -  cena za ubytovanie na mesiac
Bližšie informácie poskytneme na tel. č. 043/4281 486 kl. 39
34,00€ 34,00€ 9,50€ 110,00€ 10,50€ 115,00€
Cenník tovarov a služieb Ceny sú stanovené v zmysle Smernice č.1-4/2022 riaditeľky Strednej odbornej školy dopravnej Martin-Priekopa
                                  Stravné lístky pre žiakov -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava Stravné lístky zamestanci, dôchodcovia - bývalí zamestnanci -  obed -  večera Stravné lístky pre cudzích stravníkov - závodné stravovanie -  raňajky -  obed -  večera -  celodenná strava
1,43€ 1,71€ 1,59€ 4,73€ 1,80€ 1,62€ 4,62€ 4,89€ 4,48€ 13,99€
Oznámenie o uzatvorení multifunkčného ihriska Oznamujeme Vám, že z dôvodu vzniknutých technických nedostatkov, ktoré by mohli ohroziť zdravie športujúcich osôb,  bude multifunkčné ihrisko v areáli SOŠD Martin uzatvorené. Z tohto dôvodu nie možný prenájom ihriska pre športové kluby a verejnosť. O otvorení ihriska Vás budeme ihneď po vykonaných opravách informovať.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa