Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - výchova mimo vyučovania
K dispozícii majú žiaci aj priestory pre kultúrne aktivity a diskotéky.
Žiaci zo vzdialenejších miest trvalého bydliska majú možnosť ubytovať sa  v školskom internáte, kde je pre nich pripravená ďalšia pestrá ponuka výberu najrozmanitejších vzdelávacích, záujmových a relaxačných činností. Umožňujeme žiakom rozvíjať individuálne záujmy, uplatňovať iniciatívu,tvorivosť a talent.
Bohatý knižničný fond školskej literatúry umožní žiakom nielen prístup k svetovej beletrii, ale aj k najnovšej technickej  a odbornej literatúre.
Žiaci našej školy majú k dispozícii aj telocvičňu, ktorú využívajú okrem hodín telesnej výchovy aj na voľnočasové športové aktivity v rámci záujmovej telesnej výchovy a rôznych športových útvarov. Najväčší záujem majú chlapci o futbal, ale aj ďalšie loptové hry- basketbal, volejbal, nohejbal, stolný tenis. Dievčatá láka najmä cvičenie pri hudbe.
Život v školskom internáte sa približuje  k životu v rodine. Izby bunkového charakteru sú zariadené pre troch chlapcov, či dievčatá. O estetické dotvotenie priestorov študentskej izby sa starajú bývajúci.
Žiaci našej školy sú úspešní aj v športoch ako je judo a karate, kde napr. Pavol Kubena obsadil v r.2003 3.miesto na MS junirov. Štefan Vysolajský sa stal v roku 2002 víťazom Slovenského pohára v karate.