Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - výchova mimo vyučovania
   Život v školskom internáte sa približuje k životu v rodine. Izby bunkového charakteru sú zariadené pre troch chlapcov, či dievčatá. O estetické dotvorenie priestorov študentskej izby sa starajú bývajúci. Žiaci zo vzdialenejších miest trvalého bydliska majú možnosť ubytovať sa v školskom internáte, kde je pre nich pripravená ďalšia pestrá ponuka výberu najrozmanitejších vzdelávacích, záujmových a relaxačných činností. Umožňujeme žiakom rozvíjať individuálne záujmy, uplatňovať iniciatívu, tvorivosť a talent. Žiaci našej školy majú k dispozícii aj telocvičňu, ktorú využívajú okrem hodín telesnej výchovy aj na voľnočasové športové aktivity v rámci záujmovej telesnej výchovy a rôznych športových útvarov. Najväčší záujem majú chlapci o futbal, ale aj ďalšie loptové hry - basketbal, volejbal, nohejbal, stolný tenis. Dievčatá láka najmä cvičenie pri hudbe.