Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - učebne výpočtovej techniky
Výsledkom sú pocity dobre vykonanej práce, ocenenia na krajských a celoštátnych kolách Stredoškolskej odbornej činnosti a spokojnosť podnikateľských subjektov, s ktorými škola spolupracuje.
Počítačová gramotnosť je pre žiakov aj učiteľov v dnešnej dobe samozrejmosťou. Získavanie a spracovanie informácií, práca s internetom v sieťovom prostredí, alebo kancelárske práce sa uskutočňujú  v kvalitne technicky vybavených učebniach výpočtovej techniky.
Na škole máme 4 učebne výpočtovej techniky, všetky z nich sú pripojené na internet.
Znalosti z informatiky, výpočtovej techniky  a informačných technológií, záujem študentov vedieť viac a využiť vedomosti v odbore.
Na praktickom vyučovaní sa žiaci učia montáž a demontáž počítačov, inštaláciu software a periférií.