Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - vyučovanie odborných predmetov
   Moderne koncipované učebňe s množstvom učebných pomôcok, demonštračných panelov a audio - vizuálnou technikou na obrázku slúži predovšetkým na vyučovanie predmetov z okruhu cestnej dopravy a cestných vozidiel. K dispozícii  sú tu obrazové firemné pomôcky, názorné funkčné modely. Učiteľ a žiaci majú k dispozícii počítač  s dataprojektorom a interaktívnou tabuľou a to vo všetkých odborných učebniach. Toto technické vybavenie je skvelá pomoc pri objasňovaní poznatkov, dejov a funkcií z odboru.  Uvedenú techniku používame aj pri obhajobách žiackych projektových prác. Študent sám si vyskúša úlohu prednášateľa, precvičí si rétoriku, zistí ako ťažko je upútať a udržať si pozornosť spolužiakov a zodpovedať ich všetečné otázky.