Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - jedáleň a priestory kuchyne
Žiaci majú zabezpečenú nielen plnohodnotnú stravu, ale škola umožňuje dodržiavať pitný režim, vždy je pripravený čaj, alebo ovocná šťava.
Pohľad na priestory jedálne, kde žiaci nachádzajú aj príjemné prostredie na rozhovor.
Pohľad na prípravu obeda.
Súčasťou objektu školy je aj jedáleň, kde majú žiaci ubytovaní na domove mládeže možnosť celodenného stravovania.