Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - odborný výcvik - elektrodielne silnoprúd
Pracovisko je situované v hlavnom dielenskom komplexe školy.
Na paneloch žiaci zapájajú elektrické obvody. Začínajú od najjednoduchších zapojení - svetelné a zásuvkové obvody, prechádzajú ku zapojeniam so stýkačmi  a pomocnými zariadeniami, až po jednoduché programovateľné obvody s prvkami "malej automatizácie"
Zapojiť zásuvkový obvod? Žiadny problém. Zapojiť viac zásuviek?? A k nim pridať ešte svetlo??? Ani to nie je problém. Prechod od zapájania panelov ku skutočným elektroinštaláciám nie je ťažký. Chce to len zručnosť - ale tú už chalani predsa majú!
Pracovníci, schopní kvalitne vykonávať prácu na elektroinštaláciách sú na trhu práce neustále vyhľadávaní. Aj kvôli tomu prispôsobujeme potrebu vzdelávania pri silnoprúdarských odboroch požiadavkam praxe. K úspešnému ukončeniu štúdia patrí aj možnosť absolvovať Skúšky odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z.
Svoje odborné vedomosti získávajú žiaci na najnovších učebných pomôckach ktoré nám dodala firma Diametral.
Odmerať vlastnosti elektromotorov je možné aj v elektrotechnickom laboratóriu. Špecializovaná učebňa slúži na zisťovanie vlastností a parametrov elektromotorov.