Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - vyučovanie akademických predmetov
   Programové vybavenie LangMaster umožňuje študentom vypočuť si text originálne, v anglickom, alebo nemeckom jazyku, dopĺňať neznáme slovíčka, precvičovať gramatiku, testovať sa cvične, alebo na známku. Učebňe sú vybavené počítačmi, notebookmi, interaktívnou elektronickou tabuľou, dataprojektoromi, pripojením na internet a všetko to oživuje programové vybavenie. Využitie informačno-komunikačných technológií a internetu prinieslo novú kvalitu vzdelávania a vzdelávecí proces sa stal pútavejším a zaujímavejším.