Stredná odborná škola dopravná

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  Dňa 10.1.2019 bola predsedníčkou ŽSK pani Erikou Jurinovou a za účasti ďalších vzácnych hostí slávnostne odhalená tabuľa Centra odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie. Ďakujem všetkým prítomným aj neprítomným priateľom školy za podporu a spoluprácu