Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Zloženie metodických orgánov
Mgr. Ľubica Zacharová Mgr. Anna Mrázová PhDr. Jarmila Matejčíková Mgr. Viera Kolesárová Mgr. Libuša Bartková RNDr. Gabriela Povrazníková Mgr. Michaela Chovancová Mgr. Adrián Šucha Mgr. Petra Latková Taldová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
1. Predmetová komisia akademických predmetov vedúca PK zástupkyňa VPK členovia PK 2. Predmetová komisia profesijných predmetov elektro vedúca PK zástupkyňa VPK členovia PK 3. Predmetová komisia profesijných predmetov doprava + ekonomika vedúca PK zástupkyňa VPK členovia PK 4. Metodické združenie pre VMV vedúca MZ zástupkyňa  VMZ členovia   MZ
Ing. Slávka Klencová Ing. Melánia Prušková Ing. Ivan Kapusta Ing. Valeriia Diduryk Ing. Andrea Rendeková František Vronka   Mgr. Dušan Striško Veronika Čupalová Ing. Viera Tomašcová
Ing. Katarína Lengyelová Ing. Ľubica Bednárová Ing. Želmíra Abrosimovová Ing. Alexandra Kovalčíková Ing. Ján Ptačin Mgr. Jozef Petrovič Ladislav Jurčacko Ing. Milan Denko Dušan Rišian Helena Bieliková
Anna Brozmanová Mgr. Marta Čierna Ing. Viera Bělohlávková                                              Mgr. Lucia Kopecká Adriana Fedorová                                              Mgr. Iveta Bieliková Mgr. Milan Sýkora PhD Mgr. Jozef Brezňan