Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Príďte a staňte sa prvými kvalifikovanými pracovníkmi v odbore.
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Zloženie metodických orgánov
Mgr. Michaela Chovancová Mgr. Ľubica Zacharová PhDr. Jarmila Matejčíková Mgr. Viera Kolesárová PaedDr. Libuša Bartková RNDr. Gabriela Drahošová PhDr. Janka Dropková Mgr. Adrián Šucha Mgr. Petra Taldová JUDr. Gabriela Skypalová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
1. Predmetová komisia akademických predmetov vedúca PK členovia PK 2. Predmetová komisia profesijných predmetov elektro vedúca PK členovia PK 3. Predmetová komisia profesijných predmetov doprava + ekonomika vedúca PK členovia PK 4. Metodické združenie pre VMV vedúca MZ členovia   MZ
Ing. Slávka Klencová Ing. Melánia Prušková Ing. Andrea Rendeková František Vronka   Mgr. Dušan Striško Veronika Čupalová Ing. Viera Tomašcová Ing Martin Liška Ing Zuzana Lokšová, PhD. Ing. Lumír Pečený Bc. Viera Kerhátová
Ing. Alexandra Kovalčíková Ing. Katarína Lengyelová Ing. Ľubica Bednárová Ing. Želmíra Abrosimovová Mgr. Jozef Petrovič Štefan Pekár Ing. Milan Denko Dušan Rišian Adam Bali PaedDr. Anton Hrnčiar
Anna Brozmanová Mgr. Marta Čierna Ing. Viera Bělohlávková                                              Mgr. Lucia Kopecká Adriana Fedorová                                              Mgr. Monika Škrhová Mgr. Milan Sýkora PhD., MBA Mgr. Jozef Brezňan Mgr. Filip Kopecký