Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Hodnotiaca správa
Hodnotiaca správa 2005 / 2006
Hodnotiaca správa 2006 / 2007
Hodnotiaca správa 2007 / 2008
Hodnotiaca správa 2008 / 2009
Hodnotiaca správa 2009 / 2010
Hodnotiaca správa 2010 / 2011
Hodnotiaca správa 2011 / 2012
HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI A JEJ VÝSLEDKOCH
Hodnotiaca správa 2012 / 2013
Hodnotiaca správa 2013 / 2014
Hodnotiaca správa 2014 / 2015
Hodnotiaca správa 2015 / 2016
Hodnotiaca správa 2016 / 2017
Hodnotiaca správa 2017 / 2018
Hodnotiaca správa 2018 / 2019
Hodnotiaca správa 2019 / 2020
Hodnotiaca správa 2020 / 2021
Hodnotiaca správa 2021 / 2022
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Hodnotiaca správa 2022 / 2023