Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Fotogaléria
Výmenný pobyt v Poľsku 1.10.  – 5.10.2018
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Výmenný pobyt v Poľsku 2012
Deň zeme 26.4.2013
Deň otvorených dverí 2013
Halloween 2013
Comenius 3 3. projektové stretnutie 10.-14.11.2014
Školské kolo SOČ 14.2.2014
Comenius 3 2. projektové stretnutie 5.–9.5.2014
Výmenný pobyt Poľsko 13 - 17.4.2015
Rozlúčka štvrtáci 22.5.2015
Celoslovenská súťaž Autoopravár Junior Castrol Bratislava 13.4.2015
Župná kalokagatia 28.5.2015
Comenius 3 3. projektové stretnutie 10.-14.11.2014
Comenius 3 4. projektové stretnutie 10.-16.05.2015
2. Turčiansky autosalón
Odovzdávanie Maturitných vysvedčení 7.6.2010
Návšteva ministra Ľ. Vážneho
Deň učiteľov 26.3.2010
Odovzdávanie Maturitných vysvedčení 6.6.2011
Rozlúčka štvrtáci 19.5.2011
3. Turčiansky autosalón
Župná kalokagatia 2011
Krajské kolo SOČ 30.3.2012
Autoopravár Junior 14.2.2013
Školské kolo SOČ 19.2.2013
Comenius 3 1. projektové stretnutie 18.-22.11.2013
Enersol 2016 SOŠD Martin-Priekopa 23.3.2016
Deň učiteľov 31.4.2016
Deň učiteľov 31.4.2016
Výmenný pobyt Poľsko 14 - 15.4.2016
Župná kalokagatia 26.5.2016
Župná kalokagatia 21.6.2013
Odovzdávanie Maturitných vysvedčení 13.6.2016
Kurz prežitia 2016
Autosalón Nitra 14.10.2016
Študuj dopravu 24. -25.3.2017
Výmenný pobyt v Poľsku (27. – 31.marca 2017)
Enersol 19.3.2018