Stredná odborná škola dopravná

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
V zmysle zákona č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave bolo vytvorené pri Strednej odbornej škole dopravnej Martin-Priekopa  dňa 6.11.2018 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len „COVaP“).   COVaP poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností žiakov SŠ, ale aj satelitov jednotlivých centier s rovnakými alebo podobnými učebnými, študijnými odbormi pre Žilinský, Banskobystrický a časť Trenčianskeho samosprávneho kraja. Centrum úzko spolupracuje so Železnicami SR, Železničnou spoločnosťou Slovensko, Železničnou spoločnosťou CARGO, ŽOS Vrútky, Slovenská pošta a elektrotechnickými podnikmi v odbornom rozvoji žiakov a ich uplatnení po skončení štúdia.
Odhalenie tabule Centra odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie.