Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2022 - 2023
   Štrba Race Dňa 5.10.2022 sme sa zúčastnili majstrovstiev Slovenska na Štrbskom Plese v 2-kilometrovom prekážkovom behu stredných škôl. Najlepšie sa z našich súťažiacich umiestnil Matúš Dulla, ktorý skončil na 69 mieste zo 150. Užili sme si krásny, slnečný deň plný súťaženie, zábavy a smiechu.
   Bedminton Vo štvrtok 27.10.2022 sa dvaja naši žiaci z I.A zúčastnili postupovej súťaže v BEDMINTONE. Aj napriek tomu, že sme sa do krajského kola neprebojovali, užili sme si krásny, športový deň a získali sme veľa nových skúseností do ďalšieho ročníka súťaže.
   Super florbal pohár žiakov SŠ Štvrtok 10.11.2022 sa 10 žiakov z I.A zúčastnilo okresného kola SUPER FLORBAL POHÁR ŽIAKOV SŠ na Spojenej škole v Martine. Naši chlapci hrali veľmi dobre. Snažili sa súperom dať čo najviac gólov a čo najlepšie uspieť. Nakoľko sme mali družstvo zostavené z prvákov nestačili sme na starších súperov, ale aj tak sme si tento deň užili a nadobudli sme veľa skúseností do ďalšieho ročníka a nadviazali sme nové kamarátstva.
   Lyžiarsky kurz V dňoch 20.2. - 24.2.2023 sa naši žiaci prvých ročníkov zúčastnili LYŽIARSKEHO KURZU dochádzkovou formou vo Valčianskej doline. Lyžiarsky kurz sa niesol v pozitívnej nálade. Bolo nám spolu super. 
   Novoročný turnaj vo florbale V piatok 27.1.2023 sa v škole konal medzitriedny, novoročný turnaj vo florbale. Turnaj prebiehal v priateľskom duchu, žiaci si zašportovali a reprezentovali svoje triedy. Najlepšie sa umiestnili žiaci z II.AB, na druhom mieste skončili žiaci z II.AOC a na treťom mieste skončili žiaci z III.AO. Všetkým žiakom, ktorí sa turnaja zúčastnili ďakujeme a víťazom gratulujeme. Členovia Školského parlamentu.
   Účelové cvičenie V dňoch 14. a 15. marca 2023 sa naši žiaci z prvých a druhých ročníkov zúčastnili ÚČELOVÉHO CVIČENIA. Okrem turistického pochodu sme sa venovali zdravotnej príprave a boli sme sa pozrieť aj v areáli SIM v  Múzeu vlakov.
   Majstrovstvá žiakov stredných škôl Štvrtok (16.3.2023) sa naši žiaci: Kubíková Stela, Valíček Jakub, Vydra Lukáš, Frnda Dávid a Šajdák Filip zúčastnili MAJSTROVSTIEV ŽIAKOV STREDNÝCH ŠKÔL ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO V LYŽOVANÍ A SNPWBOARDINGU v SKI & BIKE PARKU MALINO BRDO. Najlepšie sa umiestnili Jakub Valíček z II.AOC, ktorý si vybojoval prvé miesto v snowboardingu. Gratulujeme!!!
   KOŽaZ V dňoch 5.- 7. júna 2023 sa žiaci tretích ročníkov zúčastnili KURZU OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA. Cieľom kurzu je poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky a formovať ich vzťah k problematike ochrany zdravia a života. Žiaci sa na KOŽaZ učia praktickým činnostiam a teoretickým vedomostiam. V pondelok sme sa zúčastnili v HaZZ Martin Stráne  kde sme videli techniku, ktorú používajú hasiči pri svojej práci, taktiež sme si pozreli priestory objektu a zúčastnili sme sa ukážok techník hlásenia. Okrem toho sme si obnovili  vedomosti zo zdravotnej prípravy. Utorok sa niesol v turistickom duchu. Náš cieľ bol Hodinová - Delo, kde sme kvôli upršané počasiu neprišli. V stredu sme bonavštívili Základňu výcviku v Martine - Sever, kde si žiaci obnovili vedomosti z topografie, naučili sa základy prežitia v horách , venovali sme sa civilnej obrane, zdravotníckej prípeave, taktiež sme videli ukážky výcviku a techniky. Užili sme si 3 krásne dni.