Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
PK TSV
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2021 - 2022
   Účelové cvičenie. Dňa 9.9.2021 sa konalo účelové cvičenie pre žiakov prvých ročníkov (I.AB, I.AOC, I.D), jeho cieľom bolo dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti organizmu na fyzickú záťaž. Žiaci si rozšírili teoretické a praktické zručnosti z oblasti zdravia, pobytu a pohybu v prírode, a z dopravnej výchovy.
   Župná kalokagatia. Dňa 17.9.2021 sme sa zúčastnili 14. ročníka športovo - vedomostnej sútaže Župná kalokagatia 2021, ktorá sa uskutočnila v Žiline. Napriek nepriaznivému počasiu sme sa umiestnili na krásnom 8. mieste.
   Cezpoľný beh. Dňa 5.10.2021 sme sa zúčastnili športovej súťaže CEZPOĽNÝ BEH, ktorá sa uskutočnila v športovom areáli Jesseniovej fakulty v Martine.  Skončili sme na 4. mieste.
   Účelové cvičenie. V stredu 13.10.2021 sa žiaci druhých ročníkov (II.A, II.AO, II.BCM) zúčastnili účelového cvičenia. Aj napriek chladnému a veternému počasiu sa cieľ účelového cvičenia podarilo splniť a žiaci si zopakovali poznatky z dopravnej a zdravotnej výchovy.
   Lyžiarsky kurz. V dňoch 14.2. - 18.2.2022 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu dochádzkovou formou vo Valčianskej doline. Spolu sa zúčastnilo 35 žiakov z tried: I.AB, I.AOC,I.D. Cieľom lyžiarskeho kurzu bolo dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž. Rozšíriť teoretické a praktické zručnosti z oblasti lyžovania príp. snoubordingu a zdravotníckej prípravy – poskytnutie pomoci iným, v prípade ohrozenia zdravia a života, pobytu a pohybu v prírode, výchovy k BOZP. Žiaci boli rozdelení do štyroch družstiev. Dve družstvá lyžiarov - začiatočníci a pokročilí a dve družstvá snoubordistov - začiatočníci a pokročilí. Začiatočníci sa naučili správnu techniku základného lyžovania a pokročilí sa sústredili na odstraňovanie chýb pri lyžovaní a snoubordovaní. Užili sme si 4 nádherné slnečné dni a jeden upršaný deň. No napriek tomu celý týždeň bol plný zábavy, dobrej nálady a hlavne radosti z nových naučených poznatkov v oblasti lyžovania a snoubordingu.
   Kurz ochrany života a zdravia. V dňoch 18 - 20.5. 2022 sa pre všetkých žiakov 3 - tích ročníkov (III.A, III.BCO, III.D) uskutočnil KURZ OCHRANY ŽIVOTA A ZDRAVIA. Cieľom tohto kurzu je integrácia postojov, vedomostí a zručností žiakov zamerané na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri zachovaní zdravia iných a na aktívnu účasť na ochrane prírody. Poskytuje žiakom teoretické a praktické poznatky na zvládnutie rôznych problémov v rôznych situáciách, ktoré môžu nastať vznikomneprednýdaných skutočností, ktoré ohrozujú nielen človeka ale aj okolité prostredie. Dňa 18.5.2022 sme sa zúčastnili turistickej vychádzky, ktorej cieľom bolo dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a odolnosti na fyzickú a psychickú záťaž. Rozšírili sme si teoretické a praktické zručnosti topografie a zo zdravotníckej prípravy. Dňa 19.5.2022 sme sa zúčastnili akcie u dobrovoľných hasičov v priestoroch Sim v Priekope. Neskôr sme sa vrátili do areálu školy, kde nás čakalo 7 stanovíšť: streľba zo vzduchovky, stanovište - odpovedajna otázky zo: športu, zdravotnej prípravy, topografie, štátu, práva a dopravy, hod na cieľ, streľba na bránu, streľba na kôš. Žiaci na stanovištiach súťažili - zbierali si body. Najviac bodov nazbierali Samuel Bielčik z III.BCO, ktorý získal nielen medailu, ale aj putovný pohár KOŽaZ-u. Dňa 20.5.2022 sme sa vlakom doviezli do Šútova - Ratkova. Tam sme išli turistickým chodníkom na Zajacovú. Nakoniec sme si oddýchli pri Šútovskom Lome. Vlakom sme sa vrátili späť do Vrútok. KOŽaZ bol nielen o športe, nadobúdaní nových poznatkov, ale aj o upevňovaní priateľstiev, smiechu a zábave.
   Účelové cvičenie. Dňa 8.6.2022 sa žiaci I. ročníkov (I.AB, I.AOC, I.D) zúčastnili účelového cvičenia. Vzhľadom k nepriaznivému počasiu sme museli náš plán turistickej vychádzky zmeniť, no napriek tomu sa žiaci naučili rôzne veci z topografie a zdravotníckej prípravy.
   Účelové cvičenie. Dňa 9.6.2022 sa žiaci II. ročníkov (II.A, II.AO, II.BCM) zúčastnili účelového cvičenia. Zastavili sme sa pri pamätníku Karvša a Blahovca vo Vrútkach, kde sa konalo uctenie venované storočnici narodenia básnika, medika a bojovníka proti fašizmu Elena Karvaš, ktorý zahynul v SNP. Uctiť pamiatku si prišli aj pán primátor Vrútok Branislav Zacharides, primátor mesta Martin Ján Danko.
   Župná kalokagatia. Dňa 23.6.2022 sme sa zúčastnili športovo - vedomostnej súťaže žiakov stredných škôl ŽUPNÁ KALOKAGATIA, ktorá sa konala v Žiline. Skončili sme na 12 mieste. Užili sme si naozaj krásny deň.