Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2020 - 2021
V dňoch 3.,4.,7.,8.9. 2020 sa našej škole konali účelové cvičenia prvých a druhých ročníkov. Účasť žiakov bola veľmi dobrá a splnili sme všetky stanovené ciele. Pán Hvizdák vyškolil I. ročníky v oblasti CO obyvateľstva  a potom sme spoločne zvládli presun žiakov a pedagógov na evakuačné miesto Jedľoviny- chata Storočnica.
   V septembri sme na našej škole zorganizovali 3 KOŽZ, v triedach III.A, III.BO a III.D. 6iaci plnili branno - športové disciplíny, zdravotníctvo a pekné počasie nám umožnilo vychádzky do prírody. Pracovali sme v zmysle pokynov MŠ SR a organizačného zabezpečenia.
   Aktivity žiakov počas dištančného vzdelávania v rámci predmetu telesná výchova. Časté návštevy prírody peši, na bicykli v sprievode svojich miláčikov, myslím psíkov, prípadne u dievčat zmena stravovacích návykov a pravidelné cvičenie.
   Azimuty a ochrana človeka prírody. Dňa 16.06.2021 sa uskutočnilo ÚC I.BCM a II.D. Téma: azimuty a ochrana človeka prírody. Žiaci zvládli všetky úlohy.
   Účelové cvičenie. V dňoch 22.6. a 23.6. sa uskutočnilo druhé a štvrté účelové cvičenie prvých a druhých ročníkov, zamerané na poznávanie prírody a ochranu života a zdravia.