Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
V dňoch 23.09.- 27.09.2019 sa konal KOŽZ tried III.A a III.BC internátnou formou v Starej Lesnej. Kurzu sa zúčastnilo 24 žiakov pod vedením p. Hanečákovej a p. Zacharovej. V pomerne krátkom čase sa nám podarilo sprostredkovať žiakom krásu našich Tatier. Za 3,5 dňa sme prešli cca. 55 kilometrov. Videli sme: Štrbské pleso, Popradské pleso, stáli sme pod Lomnickým štítom, navštívili Zamkovského chatu, Rainerovu útulňu a z Hrebienka pozemnou lanovkou sme sa presunuli do Starého Smokovca. Tretí deň sme sa zaoberali streľbou so vzduchovky, hodom granátom na cieľ, určovaním azimutu. Štvrtý deň sme absolvovali najdlhšiu túru 20km z Bielej vody na chatu pri Zelenom plese, odtiaľ na Trojrohé a biele plesá a následne do Bielej vody. Počasie nám počas celého pobytu prialo.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa