Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
    Dňa 22.03.2018 sa konala aktivita CVČ Junior v rámci krúžkovej činnosti, a tou bola návšteva Tatralandie. Zúčastnilo sa  jej 29 žiakov a dve pedagogičky: Mgr. Hanečáková a Ing. Klencová. Žiaci si užívali pekné popoludnie a relax, návrat domov vo večerných hodinách. Heslo dňa: „Nielen školu je človek živý“
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Návšteva Tatralandie 22.03.2018