Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
    V dňoch 12.02.- 16.02.2018 sa uskutočnil v malebnom prostredí Tatier, priamo pod Lomnickým štítom lyžiarsky kurz prvých ročníkov SOŠD v Martine- Priekope. Žiaci po prvýkrát absolvovali internátnou formou podujatie takéhoto typu. Zúčastnil sa ho výber žiakov I.Ao a I.BC pod vedením Mgr. Hanečákovej a Mgr. Zacharovej.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Lyžiarsky kurz prvých ročníkov 12.- 16.02.2018