Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
    V dňoch 25.- 29.09.2017 sa trieda III.A pod taktovkou Mgr. Hanečákovej a Mgr. Zacharovej zúčastnila KOŽZ v Starej Lesnej, za výdatnej pomoci príslušníkov Slovenskej armády. Krásne počasie, turistické a branno- športové aktivity umocňovali zážitok žiakov aj pedagogických pracovníkov. Turistické vychádzky na Brnčalovu chatu, Skalnatú chatu, Rainerovu chatu, Zamkovského chatu a Hrebienok, v mnohých žiakoch vyvolali aktivitu, do budúcnosti znovu navštíviť Tatry.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
KOŽZ Stará Lesná