Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2017 - 2018
    Návšteva Tatralandie Dňa 22.03.2018 sa konala aktivita CVČ Junior v rámci krúžkovej činnosti, a tou bola návšteva Tatralandie. Zúčastnilo sa  jej 29 žiakov a dve pedagogičky: Mgr. Hanečáková a Ing. Klencová. Žiaci si užívali pekné popoludnie a relax, návrat domov vo večerných hodinách. Heslo dňa: „Nielen školu je človek živý“
    Lyžiarsky kurz prvých ročníkov. V dňoch 12.02.- 16.02.2018 sa uskutočnil v malebnom prostredí Tatier, priamo pod Lomnickým štítom lyžiarsky kurz prvých ročníkov SOŠD v Martine- Priekope. Žiaci po prvýkrát absolvovali internátnou formou podujatie takéhoto typu. Zúčastnil sa ho výber žiakov I.Ao a I.BC pod vedením Mgr. Hanečákovej a Mgr. Zacharovej.
    KOŽZ Stará Lesná. V dňoch 25.- 29.09.2017 sa trieda III.A pod taktovkou Mgr. Hanečákovej a Mgr. Zacharovej zúčastnila KOŽZ v Starej Lesnej, za výdatnej pomoci príslušníkov Slovenskej armády. Krásne počasie, turistické a branno- športové aktivity umocňovali zážitok žiakov aj pedagogických pracovníkov. Turistické vychádzky na Brnčalovu chatu, Skalnatú chatu, Rainerovu chatu, Zamkovského chatu a Hrebienok, v mnohých žiakoch vyvolali aktivitu, do budúcnosti znovu navštíviť Tatry.