Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
13.9.2016 Okresné kolo v cezpoľnom behu
27.9.2016 Kurzy ochrany života a zdravia Tatry 3.BC
18.10.2016 Okresné kolo vo florbale dievčat
Dňa 22.11.2016 bol OÚ Žilina, odborom školstva slávnostne ocenený žiak III.BC triedy Ján Čavajda, za významné športové aktivity: Majster sveta juniori do 18 rokov 24.6.-29.6.2014 Bratislava Majster sveta juniori do 20 rokov 6.7.- 13.7.2016 v Sheffielde
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2016 - 2017