Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity
Kurzy a pohybové aktivity
Žiaci prvého ročníka našej školy majú možnosť absolvovať v súlade s osnovami telesnej výchovy telovýchovný kurz. Cieľom kurzov je naučiť a zdokonaliť účastníkov základy lyžovania a ostatných zimných športov. Pedagogickí pracovníci poverení organizovaním kurzov, sa snažia vyberať príťažlivé lokality, ktoré poskytujú pestré možnosti na rozvoj zimných športov a zároveň umožňujú účastníkom poznávať nové lyžiarske strediská a ich okolie. Internátny spôsob realizácie kurzov prináša aj iné hodnoty akými sú:              -vzájomná tolerancia              -rešpektovanie potrieb iných              -ohľaduplnosť              -disciplinovanosť              -vzájomná pomoc              -schopnosť plniť  zadané úlohy              -prinášať vlastné schopnosti v prospech kolektívu... Lyžiarske strediská, ktoré sa nám podarilo doposiaľ navštíviť sú:          -Štrbské pleso /Interski,Solisko/          -Tatranská Lomnica stredisko Jamy          -Tatranská Lomnica /Skalnaté pleso, Čučoriedky, Štart/          -Ždiarska dolina          -Bachledova dolina          -Spišské Bystré          -Lučivná          -Vyšné Ružbachy          -Litmanová          -Dierová, Malá Lučivná Dúfame, že dlhodobá snaha vyučujúcich dostať šport do každodenného života mladých ľudí, bude mať za následok skvalitnenie ich života a prinesie im množstvo pozitívnych zážitkov.                                                                                                                                                                  praje PK TEV
Vyšné Ružbachy
Skalnaté pleso
Štrbské pleso
Tatranská Lomnica