Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Život v divadle - divadlo v živote
 Mgr. A. Mrázová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 16.júna 2021 sa žiaci 3. ročníka Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope zúčastnili divadelného predstavenia autora Petra Vrlíka pod názvom Život v divadle, divadlo v živote, ktoré odohrali členovia ochotníckeho divadla Mados z Liptovského Mikuláša pri príležitosti 190. výročia vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku v rámci Slovesnej jari v Martine.     Žiaci mali možnosť bližšie sa zoznámiť so životom zakladateľa ochotníckeho divadla Gašpara Fejerpataky  Belopotockého, sledovať veľmi dobré herecké výkony ochotníkov a na vlastné oči vidieť dobové kostýmy 19. storočia.