Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Zenit
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Ing. Želmíra Abrosimovová
   Dňa 24.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili 39. kola súťaže ZENIT v elektronike v Liptovskom Hrádku. Boli to Damián Šagáth z II.AB v kategórii B a Damián Roman Palovič z III.AO v kategórii A. Súťažilo sa formou testu, návrhu plošného spoja a praktickej realizácie navrhnutého zariadenia. Ďakujeme menovaným žiakom za reprezentáciu našej školy.