Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Súťaž mladých elektronikov
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V dňoch 18.-19. októbra 2022 sa naši žiaci II. ročníka Lukáš Harasin (II.AOC) a Martin Smolár (II.D) pod vedením majstra OV pána Ladislava Jurčacka zúčastnili celoslovenskej Súťaže mladých elektronikov, ktorej cieľom bolo rozvíjať záujem mládeže o elektroniku, zvyšovať teoretické vedomosti a praktické zručnosti. Chlapci si mali možnosť preveriť svoje vedomosti formou testu, po ktorom dostali za úlohu sfunkčniť výrobok – elektronickú hraciu kocku. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.