Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Informatická súťaž iBobor 2019
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
. Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili sme v dvoch kategóriách: Juniori – žiaci 1. a 2. ročníka a Seniori – žiaci 3. a 4. ročníka. Súťaž sa uskutočnila v učebniach Info1 a Info3. O súťaži: iBobor je medzinárodná informatická súťaž. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V utorok 12. 11. 2019 súťažili Seniori, zapojili sa triedy III. BC a IV. BC spolu 36 žiakov. Najúspešnejší boli žiaci III. BC P. Mestická, V. Jóš a A. Lepieš. Tento deň bol zároveň na našej škole dňom otvorených dverí, takže aj návštevníci DOD mohli vidieť našich „seniorov“ pri riešení súťažných úloh. Vo štvrtok 14. 11. 2019 súťažili Juniori, zapojili sa triedy I. BCO, I. D, II. A,  II. BO a II. D. Najúspešnejší boli žiaci A.M. Gandel z II. BO a J. Balún z II. D, ktorí získali aj diplom úspešného riešiteľa v rámci celého Slovenska. Na treťom mieste v rámci školy sa umiestnili dvaja žiaci s rovnakým počtom bodov  M. Mesiarkin z II. D a A.Tomka z II. A. Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za prácu a všetkým učiteľom, ktorí zodpovedne vykonávali dozor pri súťažení.
Ing. Katarína Lengyelová koordinátor súťaže