Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
EXPERT geniality show
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
.    Dňa 28.11.2019 sa na našej škole uskutočnil 13. ročník  Celoslovenskej súťaže. EXPERT geniality show. V kategórii EXPERT O12 súťažilo 14 žiakov 1. a 2. ročníka. V kategórii EXPERT O34 súťažilo 10 žiakov 3. a 4. ročníka.
Mgr. Ľubica Zacharová