Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
.    Dňa 20.novembra 2019 sa uskutočnilo na našej škole Školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Žiaci jednotlivých ročníkov si popasovali svoje sily v gramatických cvičeniach, pri počúvaní textu, či pri vytvorení pútavého príbehu na danú tému. Z 15 prítomných žiakov bolo 6 žiakov úspešných. 1. miesto si obhájil Filip Rác zo IV.BC triedy, na 2. mieste sa umiestnil Samuel Zeman zo IV.A triedy a na treťom mieste skončil Lucas Juraj Santana z II.A triedy. Víťazom blahoželáme a Filipovi držíme palce na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.