Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Poštové múzeum v Banskej Bystrici - exkurzia 3.5.2018
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
     Dňa 3.5.2018 sa trieda II.BC zúčastnila exkurzie v Poštovom múzeu v Banskej Bystrici. Dozvedeli sme sa informácie o histórii aj súčasnosti Slovenskej pošty, o tvorbe známok na Slovensku.
Ing. Hamranová Daniela