Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Olympiáda kritického myslenia - krajské kolo 28.3.2023
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   28.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, ktorého sa zúčastnili po postupe zo školského kola Matúš Bajana z I.AB, Šimon Peter Mesároš z III.BCM a Filip Vojčiniak z III.AO. Na výsledky si musíme ešte chvíľu počkať, no už teraz chlapcom gratulujeme!!!