Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Olympiáda kritického myslenia
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Olympiáda kritického myslenia je súťaž určená pre žiakov stredných škôl, ktorú organizuje Slovenská debatná asociácia s cieľom systematicky rozvíjať kritické myslenie, otvorenosť a demokratické občianstvo mladých ľudí. Ciele OKM: • Posilniť odolnosť voči dezinformáciám a manipulačným taktikám • Rozvinúť argumentačné zručnosti mladých ľudí • Zvyšovať kvalitu verejnej diskusie • Naučiť mladých ľudí overovať správy a určovať dôveryhodné zdroje informácií • Vytvoriť zdravé návyky pri trávení času na sociálnych sieťach • Zlepšiť schopnosť korektne interpretovať dáta, štatistiky a grafy Súťaž prebieha v dvoch vekových kategóriách. Dňa 13. 12. 2022 sa konalo školské kolo súťaže pre kategórie žiakov 1. a 2. ročníka a zároveň aj pre žiakov 3. a 4. ročníka. Z 29 zapojených žiakov sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii 1. a 2. ročník Matúš Bajana z I.AB a v kategórii 3. a 4. ročník Filip Vojčiniak z III.AO a Peter Šimon Mesároš z III.BCM.  Úspešní riešitelia si zároveň vybojovali postup na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutoční 28.3.2023 opäť online.  Všetkým súťažiacim blahoželáme a postupujúcim zároveň držíme palce v ďalšom kole!