Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Olympiáda v anglickom jazyku
     Dňa 24.novembra 2021 sa konalo vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa tento školský rok konalo  prezenčne v aule našej školy. Teší nás záujem našich žiakov, ktorí prejavili záujem, zúčastnili sa tejto peknej akcie a prišli si overiť svoje vedomosti prostredníctvom úloh, ktoré museli zdolať. Na 1. mieste sa umiestnil Dominik Kazár z triedy II. BCM, 2. miesto obsadil Martin Pekara z II. A triedy a 3. priečka patrí Martinovi Balekovi z III. A triedy a Róbertovi Malárikovi z I. AOC. Víťazom blahoželáme a Dominikovi prajeme veľa šťastia v okresnom kole, kde bude reprezentovať našu školu.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa