Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Objav PEDaS - Študuj dopravu  Zelená doprava
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V mesiacoch marec - máj 2022 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže Objav PEDaS - Študuj dopravu - Zelená doprava. Tím žiakov II.AO, v zložení Marta Planietová, Lucia Šteinerová a Adriána Vraniaková sa umiestnil na 4. mieste, pričom prvých 5 miest bolo osobne pozvaných na slávnostné odovzdávanie cien s obhajobou práce. Žiačky získali pochvalu ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pochvalu dekana fakulty PEDaS prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. a krásnu cenu - jazdu vlakom po Čiernohronskej železnici. Žiačkám všetci blahoželáme a ďakujeme  sa na zviditeľnenie našej školy.