Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Mladý Slovák 2018
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
     Dňa 18. apríla 2018 sa na našej škole konal už 11. ročník vedomostnej súťaže Mladý Slovák 2018. Súťaž je určená pre žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Žiaci museli zvládnuť v časovom limite  30 minút test, ktorý mal 30 otázok. Test pozostával  z tematických okruhov - dejiny, geografia, geopolitické rozdelenie, štátny systém, slovenský jazyk a literatúra, Slovenská republika v Európskej únii, umenie, kultúra a šport. Súťaže sa zúčastnilo 27 žiakov našej školy, za čo im ďakujeme. Na prvých troch miestach sa v školskom kole umiestnili: 1. Daniel Kula - III.A 2. Tímea Martinkovičová - III.BC 3. Filip Klein - III.BC Víťazom blahoželáme. Do krajského kola v Žiline  dňa 24.4.2018 postúpili  Daniel Kula a Tímea Martinkovičová.
Mgr. Dušan Striško koordinátor súťaže Mladý Slovák