Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Súťaž Mladý Európan 2024 – regionálne kolo
Mgr. Petra Taldová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 25. apríla 2024 sa v Európskom informačnom centre v Žiline uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2024. Poslaním súťaže je zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti žiakov stredných škôl o EÚ, o inštitúciách, legislatíve, politikách, programoch Európskej únie a jednotlivých členských štátoch. Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže bolo odovzdanie projektu o krajinách aktuálne predsedajúcich v Rade Európskej únie v roku 2024, konkrétne Belgicko a Maďarsko. Svoje vedomosti si študenti overili v troch kolách. Prvé kolo tvoril vedomostný test o Európskej únii, druhé kolo bolo o mediálnej gramotnosti  a tretie kolo pozostávalo z prezentácie zameranej na osobnosti, dominanty a zaujímavosti členských krajín Európskej únie. Našu školu reprezentoval tím v zložení: Róbert Malárik, Lukáš Harasin a Matej Rakovan z III. AOC. Ďakujeme tímu za vynikajúcu reprezentáciu školy, zo 14 zúčastnených stredných škôl sa umiestnili na 7. mieste. Gratulujeme.