Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Mladý Európan
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Mladý Európan - regionálne kolo -  16. ročník vedomostnej súťaže, ktorú každoročne organizuje Informačné centrum Europe Direct Žilina, sa uskutočnil dňa 28.4.2021.    Záštitu nad súťažou tento rok prevzal podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi stredných škôl.    Našu školu reprezentoval súťažiaci tím : Martin Balek, Juraj Oliver Mucha a Martin Sajdák (II.A). Chlapci absolvovali tri súťažné kolá pozostávajúce z otázok z rôznych oblastí Európskej únie - od histórie, politiky, osobností, jazykov až po najnovšie schválené environmentálne programy EÚ. Posilnení čokoládou a najmä dobrou náladou úspešne absolvovali všetky kolá a v konečnom hodnotení obsadili vynikajúce 5.miesto. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy