Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vedomostná súťaž Mladý digitálny Európan 2023
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  Dňa 10.5.2023 sa uskutočnilo školské kolo vedomostnej súťaže Mladý digitálny Európan pre žiakov 2. a 3. ročníka stredných škôl. Online test prostredníctvom 30 rôzne náročných úloh mapoval znalosti žiakov z oblasti histórie a súčasnosti Európskej únie. Víťazom školského kola na našej škole sa stal Pavol Cvopa z III.A triedy. Víťazovi srdečne gratulujeme a ostatným účastníkom ďakujeme za účasť. 
Mgr. Taldová