Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Mladí Slovensku 2018
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Dňa 21.marca 2018 sa uskutočnil 3. ročník interpretačnej súťaže Mladí Slovensku, v ktorom si v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine – Priekope zmerali sily interpreti poézie a prózy.    Už 3. ročník súťaže je dôkazom, že žiaci majú záujem o interpretáciu poézie a prózy a ich motiváciou je aj fakt, že interpretovaný text nemusia ovládať naspamäť, dôležité je využívať prozodické vlastnosti textu a hlavne pochopiť a podať vybraný konkrétny text.    Súťažilo sa v troch kategóriách - v prednese poézie - v prednese prózy - v prednese vlastnej tvorby Hodnotenie interpretačnej súťaže Mladí Slovensku 2018 I. kategória - prednes prózy 1. Vaváková Ivana - IV.BC 2. Šipošová Petra - I.D I. kategória - prednes poézie 1. Husová Monika - III.BC 2. Nahálková Anita - IV.BC 3. Buková Nikola - III.BC II. kategória - prednes vlastnej tvorby- poézia 1. Martinkovičová Timea - III.BC 2. Pekárová Janka - IV.BC     Víťazom gratulujeme a veríme, že sa stretneme aj v budúcom školskom roku a potešíme sa novými interpretáciami žiakov.
Mgr. Anna Mrázová, SOŠD Martin-Priekopa