Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Matematický klokan 21.3.2019
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Dňa 21.3.2019 sa uskutočnila na našej škole najväčšia matematická súťaž na svete " Matematický klokan" Zúčastnilo sa jej 20 študentov 1. až 4. ročníka