Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Fotografická súťaž, na tému ,,Vlaky, rušne a vozne“
Ing. Andrea Rendeková
361 v Predmieri
Cecaňa v Turčeku
Rýchliková-parná-aristokracia
Štoker v Hornej Štubni
Večerná siesta Antona a Papagája
Rýchlik v dúhovej bráne
Krásy Slovenskej prírody a železníc
Fotka vo fotke
Tatranský kostolík
PKP v TR
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Od 15.9.2022 – 31.10. 2022 sa konala na našej škole fotografická súťaž, na tému ,,Vlaky, rušne a vozne“. Najviac súťažiacich bolo práve z SOŠD Martin-Priekopa, ale zúčastnili sa aj žiaci iných škôl. Z celkového počtu okolo 60 fotografií, ktoré boli vystavené v rámci DOD, bolo do samotnej súťaže zaradených 32 fotografií. V prvom kole súťaže, mali možnosť vybrať svoju favoritku všetci žiaci a návštevníci DOD. Ich výberom vznikol užší výber fotografií, z ktorých už porota zložená z pedagogických ale aj nepedagogických zamestnancov určila prvé tri miesta. Vyberať bolo naozaj ťažké, pretože každá jedna fotografia  mala jedinečné čaro. Postupne Vám predstavíme našich víťazov, z tejto desiatky.
Radi by sme vám oznámili výsledky našej fotografickej súťaže, na tému ,,Vlaky, rušne a vozne“. Prvé ocenenie sme udelili fotografii s najväčším počtom hlasov od žiakov, pedagógov a návštevníkov DOD. Toto ocenenie získal - Adam Bezeg so svojou Cecaňou v Turčeku. Ďalšie ocenenie získali  3 fotografie, vybrané na základe 7 člennej komisie: Na 1. mieste sa umiestnil Jakub Pálik s ,, Večernou siestou Antona a Papagája“ Na 2. mieste sa umiestnil Tomáš Maro s ,, Rýchlikom v dúhovej bráne“ Na 3. mieste sa umiestnila Barbora Buvalová so svojou ,,Fotkou vo fotke“. Blahoželáme nielen víťazom, ale úplne všetkým zúčastneným, pretože výber bol veľmi, veľmi ťažký, a každá fotografia by si zaslúžila ocenenie. Krátky príbeh, ktorý sa ukrýva za víťaznými fotografiami Vám postupne predstavíme.
Cecaňa v Turčeku
Večerná siesta Antona a Papagája
Rýchlik v dúhovej bráne
Fotka vo fotke