Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
 Finále slovensko- českej súťaže Bosakova škola 2019
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Slávnostné vyhodnotenie II. ročníka slovensko-českej súťaže v písaní esejí o svojich školách pre žiakov základných a stredných škôl s názvom Bosakova škola 2019 sa uskutočnilo v Národnej Banke Slovenska v Bratislave 25.1.2019.    Podujatie sa konalo v rámci projektu „ Rok 2019- Rok Michala Bosaka, americko-európskeho bankára a mecenáša „ pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia.    Nad celým projektom prevzal záštitu predseda Vlády SR Peter Pelegrini.   Hodnotiaca komisia v zložení – prof. PhDr, Brigita Šimonová, CSC, UMB Banská Bystrica- predseda hodnotiacej komisie, prof. Eva Machková, Praha- podpredseda hodnotiacej komisie, prof. PhDr. Marta Žilková, PhD., Nitra-členka hodnotiacej komisie, doc. PhDr. Ivana Gejgušová, PhD. Ostrava, členka hodnotiacej komisie, Ing. R,J,M. Bosák, Praha-člen hodnotiacej komisie, prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc, Nitra poradca hodnotiacej komisie a prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc, Bratislava- poradca hodnotiacej komisie- zhodnotili 298 prác a rozhodli o nasledovnom poradí: Oficiálne poradie II. ročníka slovensko- českej súťaže v písaní esejí o svojich školách Bosakova škola 2019 A. v kategórii stredné školy Slovenskej republiky: 1. Miesto Csóková Annamaria, Obchodná akadémia Veľký Meder 2. Miesto-Hluchá Marína, Gymnázium Poštová , Košice 3. Miesto Sabo Lukáš, Obchodná akadémia Sereď Natália Škutová, vedúca práce Mgr. A. Mrázová- bola v konkurencii žiakov gymnázií ,obchodných akadémií a zaradená medzi najlepších 10  prác menovanej kategórie B. v kategórii stredné školy Českej republiky 1. miesto- Kučerová Jana, Gymnázium Třeboň, 2. miesto- Nevřiva Tobiáš, Gymnázium Olomouc- Hejčín 3. miesto – Prášková Anna, Gymnázium J.B. Ivančice, p.o. C. v kategórii základné školy Slovenskej republiky 1. Fabianová Anna-ZŠ Dargovských hrdinov, Humenné 2. Falušová Lívia , ZŠ a MŠ Školská, Hriňová 3. Kuráň Erik, ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga , Trstená D. v kategórii základné školy Českej republiky 1. Jíša Martin, ZŠ Plzeň 2. Štefulíková Hanka, Gymnázium Ivančice 3. Schánělcová Natále, ZŠs MŠ Jindřichov    Študenti si z rúk prof, Šimonovej,CSc z Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici a Ing. R.J.M. Bosaka prevzali diplomy a ich učitelia- vedúci prác- čestné uznania. Natálii Škutovej , žiačke II.BC SOŠD v Martine- Priekope , odbor komerčný pracovník v doprave-gratulujeme a želáme v ďalšom období veľa inšpirácií a kreativity.
Mgr. Anna Mrázová