Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Expert Geniality show
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 30.11.2022 sa vybraní žiaci školy zúčastnili súťaže Expert Geniality show. Mohli  si vybrať dve témy zo šiestich. 1. Od Dunaja k Tatrám 2. Mozgolamy 3. Svetobežník 4. Tajomstvá prírody 5. Do you speak English? 6. Góly, body, sekundy