Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
EXPERT geniality show 2021/2022
 Mgr. Ľubica Zacharová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Celoslovenská súťaž, ktorej sa v tomto školskom roku zúčastnilo 10 042  žiakov zo 656 škôl celého Slovenska. Študenti mali na výber dve zo šiestich súťažných tém. Mozgolamy, Tajomstvá prírody, Svetobežník, Od Dunaja k Tatrám, Góly, body, sekundy, Do you speak English? Na našej škole súťažilo 20 študentov. Titul Top expert získali traja študenti .  Najlepšie sa umiestnil žiak 4. ročníka Michal Kolčak v kategórii Od Dunaja k Tatrám, kde bol na 2. mieste a v kategórii Svetovežník bol na 10. mieste. V  rámci Slovenska sa umiestnil na   8. mieste.