Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
EXPERT geniality show
 Mgr. Ľubica Zacharová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Dňa 30.11.2021 sa naši žiaci znovu zúčastnili Celoslovenskej súťaže EXPERT GENIALITY SHOW. Súťažili výberom dvoch tém z vybraných kategórii: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Svetobežník, Tajomstvá prírody, Do you speak English? Góly, body, sekundy.