Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia Vychylovka
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 24.5.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie: Skanzen Výchylovka, kde si pozreli skanzen a lesnú úvraťovú železnicu, zastavili sa aj v Starej Bystrici pri orloji.